İŞTE BU SANA

Sana AnLataMadım KenDiMi ßiz SevGiLiyKen ßiLe MsnDe KavGa eDeRdk AyRıyKenMi KoNu$CaGız Konu$aßilCekMiYiZ TaßiKiDe Hayr ßu Son SözLeRim Sana ßunDan SonRa Hiçßir$eyimi ßiLmiCekSin Tek KeLiMe EtMiCgm AsLınDa ßunu ÇokTan YapMam GeRekTi aMa YapMaDım YapMak isTeMeDim HaTa YapMı$ım ßunu AnLaDım Sana HaDDinDen FazLa DeGeR VerMi$im Tek SuÇum ßu ßen Sana HiçßirZaMan ßeni Sev ßana Tap ßana a$ık oL DeMeDimKi ßen SenDen SaDeCe SayGı isTeDiM inSan oLmaNı ßekLeDim aMa YaPaMaDın ßenim HaYaTıMı KaRarTan Sen oLdun inTiKam aLırMıYım aLmam ßu ZaMana KaDar KöTüLüGüNü MutSuZ oLmaNı isTeMeDim ßunDan SonRaDa isTemem öLümLü DünYa ßu DünYada aGaSın Pa$asın aMa öTeKi DünYaDa SoNunu ßu DünYaDa HazırLıYoSun Sen HaLa ßenDeSin SevMeSen ßiLe aNıLarLa Ya$ıYosun ßen NaSıL YaNıYosam SenDe o $eKiL YanıYosun iÇin ParÇaLanıYo KenDiNi KanDıR Seni TüKeTTim De UmRumDa DeGiLki Ne isYan eDeRim NeDe ArDınDan Tek DamLa GözYa$ı DöKeRim ßana YapTıkLarıNı ßir ßa$KaSıNa YapSayDın VeYa ßana ßiri ßu $eKilDe DavRanSayDı iNan SoNu Ne oLurDu ßiLmiYorum Sen VakTinDe FarKıNı anLıYaMadın $imDi Ne FarKın Var NeDe DeGeRin ArTık ßaSit ßiri oLduGu ßLiYoRum ßosTanCı SaHiLiNi uNutMa Sana ßirTek SoRu SorMu$Tum CeVaßını aLdıGım anDa SenDeKi DeGeRiMi anLaDım O Zaman aYrıLaLım DeDiGimDe NiYe ayRıLmaDın ßu KaDar SoGukTunDa SevMiYoMu$sunYa KöPek Gißi Nie YaLvarDın?Niye ßa$Ta ßitirMeDik Zor GeLdi Dimi ÇünKü ßenDe Ya$aDıGın Hiçßir$eyi Sen ßirßa$kasınDa Ya$amaDın Hiç KimSe Seni ßenim KaDar ßenimSeMeDi O GünDen SonRa Çok FazLaDa aRaMaDım Hatta ßi KeReSinDe HaYırDır ßi$eyMi oLdu Sen aRaMazDın DeDin i$te Seßeßi ßuyDu aL SaNa anLaTaMadıkLarımı KenDiMi iFaDe eDeMiYorDumYa ßurDa oKu i$te ßitTik i$te HaLa ßenDen Ne iStiYoSun Her DeDiGiNe He oLur DeDim isTeDiGin Her$eYi YapTım GeLdiGin YeRe GeLmeDim TaNıDıkLarınLa Konu$MaDım ßana YapTıkLarıNa Tek KeLiMe eTmeDim Sen SorDun ßen SöyLeDim YaLanSa YaLanLa ßu KaDar iYiLiGin Kar$ıLıGı ßu oLmamaLı AnLadımKi iYiLil YaPıLmıCak ßu aLemDe SenDen isTeDiGim SayGınDı SayGın SenDe KaLsın aMa ßiLiYoRumKi SanaLda MsnDe YazDıkLarıNı YüZüme SöyLiYeMezSin o YüzDen MsnDe Her Ne YazarSan Yaz YüzüMe SöyLeYeMiYeCegnDen eMiNim SeninLe Ya$aDıGım Hiçßir$eyDen Pi$Man DeGiLdim KavGaLarıMız ßiLe akLıMa GeLdiGinDe MutLuLuk DuYuYodum Ne GüzeL GünLerMi$ Die aMa $imDi SeNinLe aLdıGım NeFesTen ßiLe igReNiYoRum ßunu ßa$aRanDa SenSin Her$ey iÇin Çok SaGoL...ßirTek ßu Yazım Sana aiT DiGerLeRi iÇimDeKi İnSana aiT ßenim SevDiGim inSan YanımDa oLan VarLıGıNı ßiLdiGim HiSseTtGim SevDaLıMa ßeßek Gißi SıCakLıGı oLan ßir Tek SözüMe KaNan Cocuk KaDar Masum oLan a$kıMayDı SanaLdaKi MaRaSeLe DeGiL YanımDaKi RıDvaNı SeViYoDum ßen RıDvaN öLdü MaRaSel KaLdı Yani Sen ßenDe öLdün... ßuRaYa o KaDar Çok $ey YazMak iSterDimKi ßuna ßiLe DegMezSin Ki HakEttiGiNi Ya$a DiYoRum !

NE SEVDİĞİMSİN NEDE NEFRETİM
Hiçßr Zaman KenDiMi SaNa AnLaTaMaDım iFaDe eDeMeDim Hep ÖnYarGıLıyDın Ya ßen AnLatMaSıNı ßiLeMeDim YaDa Sen DinLeMeSiNi Sana SeNi SeViYoRum DeMeye ßiLe KorKuYodum HaYatımDa ßir Sana YeniLdim ßir SenDe ßu KaDar HadSiz oLdum GuRuRumu aYakLar aLtına aLdım ßeLki DüzeLir ßeLki ßazı $eyLerin FarKıNa VaRır DeDim aMa oLmadı $unu ßil iÇimDe SaNa Dair Hiçßr$ey Yok Ne SevGimSin NeDe NefReTiM AyRıLık Zor DegiL aCıSı Hep SakLı KaLır ßi Kö$eDe aMa SonunDa AyRıLık VarSa ErKenDen NokTayı KoyMak GeReKir ßana ßenim HaYatıma aYak UyduRamıCak ßi iNsan ßeni NasıL Ta$ıcak GeLeCeGimi KaRartCak KaDar ApTaL DeGiLim SeNerYo ßana UyMadı HepSi ßu[Maddi DeGiL]ßiTiReNin Kim oLduGu öNemLi DeGiL öNemLi oLan SoNuç YaRın ßiTiCek oLan ßir $ey VarSın ßuGün ßitSin KayßeDeCeGim SenSeN ßen Seni Hiç KazanMaDımKi NeYiNe üZüLeYiM PeHhhh !

SONRAM YOK

SenDen SonRa Bır DaHa SeverMiYim Bir Ba$KaSı oLuRmu ßiLmiYoRum SevMekTen KorKuYoRum ArTık SeBeBSiz SevMek iSteMiYoRum HeP YaLan Hep DoLan ArTık KaLmaMı$ YuRekTen SeVen ArTık Yok AdAM Gißi Sev€n GunLuk a$kLarı Ya$ıYoLar SoNu oLmaYan aMa ßiziM a$kıMız BitMezDi BiZim a$kıMız SonSuzDu A$kıMıza NaZarMı DegDi YokSa Her$ey YaLanMıyDı SeNin A$Kın SeNin RuHun BenDe DeGiLMiyDi Sen ßeni SaDeCe KanDıRıYoMuyDun SevGin YaLan oLsa Ya$anınLanLaR YaLan oLaMaz iNanMam ßeni SevMeDiGeNe iNanaMam YıKıLIrım KahReDerim Ya$aDıkLaRımıZa SonSuz a$Kım SonSuz BıTmeYen a$Kın YaLan oLaMaz FarZet ßir SiFozReNi oLaYım HaYaL DunYaSınDa Ya$aM$ oLaYım Seni SaDeCe HaYaLimDe Dü$LerimDe Ya$aMı$ oLaYım aMa Ben Seni Ya$aDım Seni HiSSettiM Sen ßenimDiN $imDi YokSun Bir ßa$KaSıNın oLdun oNu iSteDin oNu TerCih eTTin Ve ßenDe ßiTTin ßen Senin İçinDe öLsem BiLe Beni UnuTaMazSın HaNi DerLer Ya Bir Gün a$kLar BiTer HatıRaLaR KaLır SenDe GittiGiMZ YerLeRe GittiGinDe Beni Dü$ünCekSin ßeni HiSSetCeKsİN YaLanSa YaLan De Ya$amaDım Seni SevMeDim De HaDi Her$eyi YapTın Her$eYi DeDin BiKeReDe Bu CıKsın DiLinLe DeGiL YüReGinLe SöyLe iNanDır Beni Bi KeRe DeSEnE Seni SevMedim DiYe Daha Çok YıKıLaYım UmutLaRıMı aLdın BenDen HaYaLLeRiMi OnLarı aLmaSıNI BiLDin İçimDeki SeNiDe aLsAna HaTıRAları İçimDen söKsene YaPaBiLiyOsAN Yap Ve Bit ArtIK İçimDe HaDi aL KenDiNi BenDen NaSıl SevDirDiySen KenDiNi $imDi Seni uNutMaMa YarDım Et Bi KeReDe ZoRu ßa$ar YaPaBiLiYoSan SenDe uNut Beni aDıMI ßiLe HaTırLaMa SevMiYoSan BunLaRı YaParSın HakEttiGiNİ Ya$a iNSafSiZ !